Podmínky používání webové stránky

Obecná pravidla používání a podmínky pro uživatele webové stránky.

Vstupem na webstránku www.elittsmarthome.cz - se všemi jejími podstránkami a subdoménami; a prohlížením jejího obsahu dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. V případě jestliže s níže uvedenými podmínkami nesouhlasíte, tento web nepoužívejte.

Základní ustanovení
 
Provozovatelem webové stránky www.elittsmarthome.cz je:
 
ELITT smart home CZ s.r.o.
Povodňová 2117/10 - Modřany, 143 00 Praha
IČO: 07761261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen "provozovatel").
 
Uživatel webové stránky je fyzická osoba, která navštíví a / nebo používá webovou stránku www.elittsmarthome.cz (dále jen "uživatel).
 
Webová stránka www.elittsmarthome.cz spolu se všemi podstránkami a subdoménami (dále jen "webová stránka") je veřejné internetové médium dostupné pro každého s přístupem na internet.

Podmínky užívání
 
Přístup na webovou stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání, přičemž Uživatel vyjadřuje zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s podmínkami používání, nesmí používat jednotlivé prvky webové stránky a pobývat na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení měnit tyto podmínky.

Zakázáno používání
 
Uživatel souhlasí s tím, že tato webová stránka, také jakékoli materiály či služby, které může získat využitím těchto stránek, nebude používat způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní formu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis. Webovou stránku je tedy možné používat jen a zákonem povolené účely a v souladu s platnou legislativou České republiky.

Autorská práva
 
Obsah webové stránky je chráněn autorským zákonem. Za obsah stránky se považují texty, obrázky, fotografie, audio nebo video nahrávky, zdrojový kód stránky i webdizajn a jiné prvky. Majitelem autorských práv je provozovatel, autoři a třetí strany, které obsah vytvořili a umožnili jeho používání. Další šíření a publikování obsahu na jiných místech nebo v jiných médiích, upravování a jiné komerční využívání je bez získání souhlasu od provozovatele stránky trestné. Stahování a šíření údajů z webové stránky a její podstránek a subdomén je možné pouze s uvedením autora a zdroje po souhlasu autora. V případě zájmu publikování obsahu webové stránky nás kontaktujte. Z webové stránky je zakázáno sbírat jakékoliv osobní údaje, které podléhají zákonu o ochraně osobních údajů a jejich následně používání pro komerční účely. V případě porušení podmínek používání webstránky mě Provozovatel právo dočasně zablokovat nebo přerušit přístup na dané internetové stránky. Také zodpovídáte za veškerou škodu, která v dané souvislosti vznikne.

Změna podmínek
 
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání webové stránky. V případě, že Uživatel pokračuje v používání webové stránky po provedení změn Provozovatelem, automaticky s danými změnami podmínek souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo webovou stránku a jakýkoliv její obsah upravovat bez předchozího upozornění, zasahovat do používání webové stránky, aktualizovat a měnit její obsah.
 
Tyto podmínky používání webové stránky www.elittsmarthome.cz, její podstránek a subdomén nabývají platnosti a účinnosti dnem 9.9.2021. Poslední změny 5.9.2022.